ابداع روشی جدید برای شناسایی تومور مغزی توسط محقق ایرانی

پژوهشگران دانشگاه تورنتو با همکاری محقق ایرانی از ابداع روشی تازه برای آزمایش خون خبر داده اند که شناسایی تومورهای سرطانی را در مغز تسهیل می‌کند.

پژوهشگران دانشگاه تورنتو با همکاری گلاره محمدزاده پژوهشگر ایرانی موفق به کشف آزمایش خونی شدند که می تواند نوع تومور مغزی را بدون نیاز به نمونه برداری تشخیص دهد.

هم اکنون پزشکان برای تشخیص بافت تشکیل دهنده تومور مغز، با جراحی از تومور نمونه برداری می کنند که کاری زمان بر است و می‌تواند برای بیمار با درد و خطراتی همراه باشد. اما در این دستاورد علمی پژوهشگران نشان دادند که از طریق آزمایش خون ابداعی آنها می توان به تشخیص بافت و طبقه بندی تومورهای مغز دست یافت.باشگاه خبرنگاران جوان