رفع چروک صورت با تزریق

تزریقات چین و چروک در صورت
علت چین وچروک پوست چیست ؟
این مشکل به علت افزایش سن ، نور آفتاب و گاهی جنبه ارثی در خانواده دارد. انقباض عضلات صورت و پیشانی جهت بالا کشیدن پوست شل شده و اضافی در این نواحی، باعث ایجاد چین وچروک بیشتر می شود .

گاهی نیز حالت چهره خاص مثل اخم کردن باعث تشدید چروک در این نواحی می شود .

در چه نواحی از صورت چین وچروک بیشتر مشاهده میشود ؟
چروک بیشتر در نواحی پیشانی در ریشه بینی، بین دو چشم و اطراف چشمها تظاهر می کند. همچنین بصورت عمیق شدن خط بین بینی و دهان و دور دهان نیز ظاهر می شود .این چین وچروکها ظاهر بیمار را پیر نشان می دهند و گاها سبب نمایان شدن حالت ناخوشایند مثل اخمو بودن در صورت می گردند .

درمان این افراد چگونه است؟
درمان چروکهای پوستی در هر بیمار متفاوت است . در اکثر بیماران چین وچروک همراه با افتادگی وشلی ابرو وپیشانیوصورت می باشد که در این صورت اصلاح جراحی این نواحی (لیفتینگ ) بخش عمده ای از چین وچروکها را از بین می برد .

عمیق شدن خط بینی و لب را میتوان با مواد پر کننده(فیلر ) اصلاح نمود . این امر در مورد چینهای نواحی دیگر نیز امکان پذیر است . گاهی آمپول بوتاکس قبل از آمپول ( فیلر ) تزریق می شود تا میزان انقباض عضله مسئول چین وچروک کاهش میابد . چین های دور دهان را نیز می توان با تزریق این آمپولها اصلاح کرد .
ضمنا با استفاده از( فیلر ) می توان لبها را بزرگتر وحاشیه انرا مشخص تر کرد.

توصیه ׃
استفاده از کرمهای ضد آفتاب و مراقبت صحیح از پوست ایجاد شدن چین وچروک در صورت را به تعویق میاندازد .