سردرد كششي

سردرد كششي
علائم
بيمار از يك درد متوسط و يكنواخت شاكي است كه آنرا بصورت درد، فشار، ضربان، يا باند تنگ‌كننده توصيف مي‌كند كه در هر جايي از چشمها تا پس‌سر وجود دارد، ممكنست گردن و شانه‌ها هم درگير باشند.

سردرد معمولاً در اواخر روز يا پس از يك استرس سخت شروع مي‌شود. درد با استراحت، آسپيرين، استامينوفن، يا ساير داروها بهبود مي‌يابد. در معاينه‌فيزيكي بجز اسپاسم يا تندرنس در عضلات كرانيال يا پوستريور نكته خاصي ندارد.
آنچه بايد انجام داد:
· يك هيستوري عمومي كامل (شامل عوامل محيطي و غذاهايي كه همراه با سردرد هستند) و معاينه‌فيزيكي (شامل معاينه‌عصبي) بگيريد.
· اگر بيمار از حمله حاد ناگهاني تحت‌عنوان «بدترين سردرد در زندگي» شاكي است، همراه با هرگونه تغييري در منتال استاتوس، ضعف، استفراغ، تشنج، سفتي‌گردن، يا ابنرماليتي‌هاي عصبي پايدار، بايد به يك علت سربروواسكولر شك كرد بويژه خونريزي ساب‌آراكنوئيد، خونريزي اينتراكرانيال، يا مالفورميشن آرتريوونوس.

بهترين تست تشخيصي اوليه براي اين موارد CTاسكن است، اما هنگاميكه CT در دسترس نيست و بيمار پاپيل‌ادما و ساير علائم افزايش فشار داخل مغزي را ندارد، اين موارد را با LP رد كنيد.
· اگر سردرد همراه با تب و سفتي گردن است، يا تغيير در هوشياري دارد، بايد به سرعت با LP، مننژيت باكتريال را رد كنيد.
· اگر سردرد همراه با علائم چشمي يا عصبي بود كه اكنون برطرف شده‌اند، مطرح‌كننده ميگرن است و بايد با سوماتريپتان يا ارگوتامين درمان كرد. اگر علائم وازواسپاستيك در فاز سردرد هم ادامه دارد، تشخيص همچنان ميگرن است اما رد ساير علل سربروواسكولر از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود.
· اگر سردرد ناشي از مطالعه طولاني، رانندگي، يا تماشاي تلويزيون، و تيزبيني پايين است، با ديدن از خلال يك سوراخ ريز(Pinhole) بهبود مي‌يابد، سردرد احتمالاً بعلت نقص در انكسار نور (optical refraction) است كه با عينك اصلاح مي‌شود.
· درصورت وجود تندرنس در گيجگاه، بيمار را از نظر نقائص بينايي و ميالژي ناشي از آرتريت‌تمپورال چك كنيد.
· درصورت وجود سابقه‌اي از كاردنداني يا جويدن سخت، تندرنس جلوي تراگوس (ناحيه جلوي گوش خارجي)، يا كريپتوس هنگام حركت فك؛ به آرتريت مفصل تمپرومنديبولر شك كنيد.
· درصورت وجود تب، تندرنس در دق سينوس‌هاي فرونتال يا ماگزيلاري، ترشحات چركي از بيني، يا تشديد درد صورت با پايين آوردن سر؛ به سينوزيت شك كنيد.
· درصورتي كه درد به گوش تير مي‌كشد، دندانها را ديده و لمس كنيد؛ چون يكي از مكانهاي شايع براي انتشار درد به گوش است.
· درنهايت، پس از بررسي تمام علل سردرد، ناحيه گيجگاه، پس‌سر، و ساير عضلات روي سر و گردن را لمس كرده، و بدنبال تندرنس و اسپاسم بگرديد چون معمولاً همراه با سردردهاي تنشن عضله‌اي هستند. توجه ويژه‌اي هم به تندرنس trigger points داشته باشيدكه با فشار خفيف و ماساژ بهبود مي‌يابد.
· داروهاي مسكن ضدالتهاب (ايبوپروفن، ناپروكسن) تجويز كنيد، توصيه به استراحت كنيد، و گذاشتن كمپرس سرد و ماساژ نواحي trigger points.
· در مورد علت سردرد و درمان اسپاسم سروگردن توضيح دهيد.
· از بيمار گوآهي بگيريد كه در آن نوشته هيچ مدركي از بيماري جدي ديده نشده است (درصورت صحت آن)؛ بويژه تومور مغزي. (البته ندرتا مورداستفاده قرار خواهد گرفت)
· از بيمار بخواهيد كه درصورت تغيير در علائم يا بدتر شدن به ED يا به پزشك خود مراجعه كند.
آنچه نبايد انجام داد:
· بدون دادن راهنمايي‌هاي لازم بيمار را مرخص نكنيد. اكثر بيماريهاي جدي با يك سردرد ساده شروع مي‌شوند، و بيماران ممكنست گمان كنند كه علت بيماري با اولين ويزيت كاملاً تشخيص داده شده است.
· خونريزي ساب‌آراكنوئيد و مننژيت را فراموش نكنيد. (اگر CT و LP نكنيد ممكنست به تشخيص نرسيد).
توضيحات
سردرد شايع بوده و اكثراً خوش‌خيم است، اما هر سردردي كه به اورژانس آيد بايد بدقت مورد ارزيابي قرار گيرد. تستهاي تشخيصي ارزش كمي دارند-يك هيستوري دقيق و معاينه‌فيزيكي موردنياز است.

ساير علل سردرد شامل استنشاق مونواكسيدكربن ناشي از بخاري چوبي، تب و ميالژي ويروسي، withdrawal كافئين، هيپرتنشن، گلوكوم، tic douloureux (نورالژي تري‌ژمينال) و عدم تحمل غذاهاي حاوي نيترات، تيامين و گزانتين است.

سردرد تنشن فقط با رد ساير تشخيص‌ها نيست، بلكه تشخيص قطعي با وجود تندرنس در لمس عضلات كرانيوسرويكال است. (تنشن بيشتر به اسپاسم عضله برمي‌گردد تا استرس زندگي) سردرد تنشن اغلب بعنوان ميگرن تشخيص داده مي‌شود بدون وجود هرگونه شواهدي از علت عروقي، وبا داروهاي مسكن ضعيف درمان مي‌شود كه ممكنست مؤثر باشد يا نباشد.

تندرنس فوكال روي اعصاب اكسي‌پيتال greater (C2, 3) همراه با نورالژي اكسي‌پيتال، سردرد اكسي‌پيتال ثانويه به سرويكال راديكولوپاتي ناشي از اسپونديلوز سرويكال است. كه اين مورد در افراد مسن روي داده و نبايد با سردرد تنشن اشتباه شود.

گاهي سردرد تنها توجيهي است براي مراجعه به پزشك وقتي مشكل اصلي بيمار يك مساله جسمي، عاطفي، يا اجتماعي است