چند درصد مبتلایان به کرونا هیچ نشانه ای ندارند؟

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که ۴۰ درصد بیماران کووید ۱۹ هیچ نشانه و علامتی ندارند.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که ۴۰ درصد بیماران کووید ۱۹ هیچ نشانه و علامتی ندارند.طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، درصد جدید عفونت‌های بدون علامت بیش از ۳۵ درصد است.طبق گزارش اخیر این مرکز، حدود ۴۰ درصد موارد کووید ۱۹ مثبت هیچ علامت و نشانه‌ای از بیماری کروناویروس ندارند.

درصد جدید عفونت‌های بدون علامت طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها آمریکا، در ۲۰ می بالغ بر ۳۵ درصد برآورد شده است.همچنین، بر اساس بهترین تخمین فعلی آژانس، یک فرد بدون علامت ۷۵ درصد یک فرد دارای علامت مبتلا به عفونت است.شناسایی موارد بدون علامت بسیار چالش برانگیز است چراکه افراد نمی‌دانند مبتلا به این عفونت شده‌اند.بهداشت نیوز