خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

صدوچهل هزار پرستاردر نظام سلامت کشور مشغول بکار هستند

۱۴۰ هزار پرستاردر نظام سلامت کشور مشغول بکار هستند

 
اعظم گيوري ” روز سه شنبه در حاشيه “کارگاه کشوري اهميت برقراري ارتباط مناسب در نظام سلامت با تاکيد بر نقش پرستاران ” ‌در گفت وگو با ايرنا افزود: از اين تعداد 50 هزار نفر در سيستم دولتي خدمت مي کنند.
وي همچنين متوسط حقوق پرستاران کشور را 500 هزار تومان در ماه اعلام کرد و گفت : تا چند سال گذشته وضع حقوقي پرستاران بخش خصوصي از بخش دولتي بيشتر بود و بيشتر پرستاران بخش دولتي مايل بودند در بخش خصوصي خدمت کنند در حاليکه اکنون وضعيت برعکس شده است .
وي همچنين افزود : سال گذشته طرح سنجش کيفيت سلامت در 11 استان کشور به اجرا در‌آمد که در بين آنها استان اصفهان مقام اول را کسب کرد که قرار است اين طرح در‌اينده نزديک در کل کشور به اجرا در آيد.
وي گفت : در چهار سال گذشته طرحهاي تدوين استاندارد هاي حرفه اي مراقبت ، شرح وظايف تخصصي پرستاري ، خطوط راهنما بخشهاي مختلف و بررسي وضعيت پرستاري کشور به صورت مکتوب به اجرا در آمده است.
“کارگاه کشوري اهميت برقراري ارتباط مناسب در نظام سلامت با تاکيد بر نقش پرستاران ” امروز به مدت دو روز در زيبا کنار رشت گشايش يافت