خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

8 نکته‌ ضروري براي دختران نوجوان

8 نکته‌ ضروري براي دختران نوجوان دوران قاعدگي يکي از مهم‌ترين دوره‌هاي زندگي هر زني است و از آنجا که به‌طورمعمول زنان را يک هفته در ماه درگير مي‌کند، اهميت ويژه‌اي دارد. بروز اولين قاعدگي در دختران جوان نبايد موجب ترس و نگراني آنها شود. اين امر نشان مي‌دهد كه آنها سالم هستند و آمادگي مادرشدن را در آينده دارند. …

توضیحات بیشتر »